ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ แม่บ้านทั่วไป

*******************************

<ดูปรกะกาศได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th