แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2558

ผ่านธนาคารกรุงไทย  ภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558

..................

<โหลดใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน >

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th