ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนผ่านเข้ารอบจะไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 65 ปี 2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.สุรินทร์  ในระหว่างวัน 7 - 9 ธันวาคม 2558...

ซึ่งมีหลายรายการ  ดังนี้...

 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th