ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะะมหาราช

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ทำหน้าที่...เจ้าหน้าที่โครงการ AP  และผู้ช่วยครู

**********

<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th