ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาภาษาอังกฤษ (English Test 2015) ปีการศึกษา 2558

***********************************

<ดูรายละเอียดที่นี่>

<<ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่>>

 

<<ดาว์นโหลดเกียรติบัตร English Test 2015 ได้ที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th