ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน(วิชาเอกฟิสิกส์)

<<ดูรายละเอียดที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th