ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง   ผลการเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาฟิสิกส์)

 

........................  <ดูรายละเอียดที่นี่>  .......................

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th