ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ประจำปีการศึกษา 2558

**************************

<ดูรายละเอียดการสมัครที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th