ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร  ประจำปีการศึกษา 2558

...................................................................

<ดูรายละเอียดที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th