ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ English Test 2015

สอบวันอาทิตย์ที่ 22  พฤศจิกายน 2558

-------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : นักเรียนที่เข้าสอบให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาด้วย : บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน , ปากกา , ดินสอตำ 2B และยางลบ

 

<รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ป.6>

<รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.1>

<รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.2>

<รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.3>

<รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.4>

<รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.5>

 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th