ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการโครงการ FLAP

---------------------------------------------

<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th