ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานธุรการโครงการ FLAP

----------------------------------------------------------------

...........<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>............

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th