กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศผลสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2558 (Social test 2015)

<<คลิกดูประกาศได้ที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th