ยินดีต้อนรับคณะผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.กมล  สาดศรี และ รองผู้อำนวยการอรรณพ  จันทะโสม

ในวันศุกร์ที่  11  ธันวาคม 2558  ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

......................<ดูกำหนดการที่นี่>........................

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th