ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง   ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาจีน)

...........................<ดูรายละเอียดที่นี่>............................

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th