กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ขอเชิญนักเรียนรับรางวัลการทดสอบการแข่งขัน Math Contest 2015

ในวันอังคารที่  19 มกราคม 2559  เวลา  08.00 น.  ณ พิธีการหน้าเสาธง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่นี่...

---------------------------------------------------------

<หนังสือขอเชิญรับรางวัล>   

 

<ป.4> <ป.6>    

<ม.1>     <ม.2>     <ม.3>      

<ม.4>      <ม.5>     <ม.6>      

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th