กำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาผู้เรียน How TO พิชิต GAT

สำหรับนักเรียน ม.5  จำนวน  734 คน

วันศุกร์ที่  15 มกราคม 2559 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

-------------------------------------------

<ดูกำหนดการที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th