ประกาศจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(วิชาคอมพิวเตอร์)

...........................................

<<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th