ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาแนะแนว)

.......................................

<<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th