รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp)  ระหว่างวันที่ 2-24  เมษายน 2559

ณ เมืองเมลเบิร์น  ประเทศออสเตรเลีย  สมัครภายในวันที่  26  ก.พ. 2559 รับจำนวนจำกัด

...สนใจสอบถามรายละเอียด...

ครูสัมภาษณ์  สิมเสมอ  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  087-6557313

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th