โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2559 ตามวัน เวลา ที่กำหนดต่อไปนี้

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ลงทะเบียนวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2559  ตามลิ้งค์นี้>>  http://wlab.benchama.ac.th/act59
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 2  ลงทะเบียนวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2559  ตามลิ้งค์นี้>>  http://wlab.benchama.ac.th/act59
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4  ลงทะเบียนวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2559  ตามลิ้งค์นี้>>  http://wlab.benchama.ac.th/act59
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ลงทะเบียนวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559  ตามลิ้งค์นี้>>  http://wlab.benchama.ac.th/act59
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th