ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาแนะแนว)

.....................................

<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th