การลงทะเบียนวิชาชุมนุมปีการศึกษา 2559 

จะเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนอีกครั้ง  ดังนี้...

ม.1   ม.2   ม.4   ม.5

สมารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ก.พ. 2559 - วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 2559  

....................................

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th