ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน

(วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

............................................

<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th