งานวัดผลประเมินผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช แจ้งตารางกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

<<คลิกดูตารางสอบที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th