ตารางสอบ  ห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สอบวันที่ 5 มีนาคม 2559
________________________________________________________________

ตารางสอบ  ห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
สอบวันที่ 6 มีนาคม 2559

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th