ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th