วันที่ 10 พค.  มาเฉพาะ ม.2, 3, 5, 6 ลงทะเบียนเรียนพร้อมรับตารางสอน 

ส่วน ม.1 ม.4 ให้เริ่มมาเรียนวันที่ 11  พค. พร้อมกันทุกระดับ

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th