โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. ครูผู้สอนวิชาแนะแนว (คลิกเพื่อดูรายชื่อ)
  2. ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (คลิกเพื่อดูรายชื่อ)
  3. ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส (คลิกเพื่อดูรายชื่อ)
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th