โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อทำหน้าที่สอนได้  ดังนี้...

kiss  ครูผู้สอนวิชาแนะแนว <<click เพื่อดูรายชื่อ>>

kiss  ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน <<click เพื่อดูรายชื่อ>>

kiss  ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศษ <<click เพื่อดูรายชื่อ>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th