ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ม. 1 - ม.6  ประชุมในงาน "วันสานสายใย  สานใจครูและผู้ปกครอง" ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559

ตามกำหนดการแต่ละระดับชั้น  ดังนี้... 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th