กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

จัดสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ "Math  Contest  2016"

ประจำปี 2559  สามารถคลิกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ด้านล่างนี้..

 

<คลิกดูรายละเอียดที่นี่>

<ใบสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์รายบุคคล>

<ใบสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เป็นกลุ่ม>

 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th