ประกาศจากงานแนะแนว...laughing

ขอนัดหมายและแจ้งให้นักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน  เข้ารับการติวภาษาอังกฤษ  

โดยวิทยากรครูสมศรี  ธรรมสารโสภณ  ในวันพุธที่  2 พฤศจิกายน 2559  

เวลา  08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม  ม.ราชภัฎอุบลราชธานี  

โดยคุณครูที่ปรึกษาชั้น ม.6 จะรอรับลงทะเบียนและแจกอาหารกลางวัน

สำหรับนักเรียน ม.6 ทุกคนด้วยค่ะ ...

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th