...ดูผลสอบด้านล่างจากไฟล์ที่แนบมานี้...

<ป.6>     <ม.1>     <ม.2>     <ม.3>

<ม.4>     <ม.5>

นักเรียนสามารถปริ๊นท์เกียรติบัตรได้เองตั้งแต่วันที่  15 ธันวาคม 2559  เป็นต้นไป

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th