แจ้งนักเรียนทุกระดับชั้นที่ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 4-10 และนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย (THAI  TEST 2016) 

สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี่...

          (เกียรติบัตรเข้าร่วมทุกระดับชั้น)          <ชมเชย ป.6>       

     <ชมเชย ม.1>          <ชมเชย ม.2>         <ชมเชย ม.3>

     <ชมเชย ม.4>          <ชมเชย ม.5>         <ชมเชย ม.6>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th