ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

     

<<< ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล >>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th