ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ  

ให้นักเรียนที่ผ่านการคักเลือกมารายงานตัวที่อาคารวิชาการ ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 -16.30 น.

<<ประกาศ>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th