ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกชีววิทยา)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560  เวลา  09.00-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) 

ณ อาคารเกียรติสุรนนท์  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

**************************

<คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่>

<ดาวน์โหลดใบสมัคร>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th