ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าทีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และธุรการโครงการ EEP

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)

ณ อาคารเกียรติสุรนนท์  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

.....................................................

(CLICK รายละเอียดที่นี่)

<ดาวน์โหลดใบสมัคร>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th