ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ (English Test) ปีการศึกษา 2560  รายละเอียดดังนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th