ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (Math Contest) ปีการศึกษา 2560  << ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ >>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th