ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกฟิสิกส์)

 

<ดูรายละเอียดได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th