โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอน วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

<<ตรวจสอบรายชื่อที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th