โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกฟิสิกส์) 

<<ดูประกาศได้ที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th