ผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ

"The 10th  Northeastern  EP/MEP  OPEN  HOUSE 2017  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่  4-6 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  อ.เมือง  จ.สกลนคร

<<ดูรายละเอียดที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th