โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา

>> คลิกดูรายละเอียดการรับสมัครที่นี่ <<

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th