ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสอนคอมพิวเตอร์ 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th