ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 (ENGLISH TEST 2017) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สอบวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

<<คลิกเข้าตรวจสอบรายชื่อที่นี่>>

****หมายเหตุ****
หากมีปัญหาหรือตรวจพบว่าไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อที่ ห้อง 315 ตึก 3 หรือ ติดต่อ นางสาวมธุรส มานะพิมพ์ (เบอร์โทร 097-3359797)
******สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ******
1.ดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ, กบเหลาดินสอ
2.บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย ยังไม่หมดอายุ
3. บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th