โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัคสามารถทางด้านวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(Social  Test 2017)

ประจำปี 2560  

......................................

 

**ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6**

 

(ม.1)     (ม.2)     (ม.3)     (ม.4)     (ม.5)     (ม.6)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th