งานวิเทศสัมพันธ์  รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม  ณ ประเทศอังกฤษ  ระหว่างวันที่  1-29  เมษายน 2561  ค่าลงทะเบียน  195,000 บาท  สนใจสอบถามรายละเอียดที่คุณครูสัมภาษณ์  สิมเสมอ  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  064-9343519  หมดเขตรับสมัครภายในวันที่  10 มีนาคม 2561

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th